Messer og arrangementer

Nedenfor er en oversigt over foreningens arrangementer og andre aktiviteter, som foreningen er involveret i.

August
30. august -
1. september
Copenhagen Boat Show 2019
Foreningen har indgået aftale med Tempohuset ApS om samarbejde vedrørende bådudstilling i Ishøj for årene 2019 og 2020.
Udstillingen vil blive afholdt i dagene 30. august – 1. september 2019 og 28. – 30. august 2020.
Messe
Oktober
24. oktoberFaglig dag
På den faglige dag sættes der i år fokus på uddannelse og efteruddannelse inden for den maritime sektor. Programmet og invitationen bliver sendt ud snarest.
Arrangement holdes på Fregatten Jylland.
Medlems-
arrangement
November
11. - 15. novemberMETSTRADEMesse

Som medlem af Skib & Båd kan du også deltage i de aktiviteter og arrangementer, som Dansk Industri tilbyder. Du finder en oversigt over Dansk Industris aktiviteter her.

Nyheder

Ny sekretariatsleder
Sune K. Jensen har den 1. juli overtaget sekretariatsbetjeningen af foreningen.

Læs seneste nyhedsbrev 18. juni 2019

Generalforsamling den 14. juni 2019
Foreningen afholdte generalforsamling den 14. juni 2019. Læs formandens beretning her.

Miljøstyrelsens vejledning for vurdering af bundmalinger

ICOMIA – Seneste nyt fra EU

IMEC – Seneste nyt fra EU
Hvis du ønsker rapporterne fra ICOMIA og IMEC tilsendt, så kontakt sekretariatet.

Statistik ICOMIA 2017
Du kan få adgang til statistikken ved at henvende dig til sekretariatet.

Brancheforening for den maritime branche

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgi­verforening er en brancheforening for virksomheder, der er beskæftiget inden for den maritime branche. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og branchens faglige interesser, styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelse og deres medarbejdere.

Foreningens medlemmer er seriøse aktører i lystbådsbranchen og i den erhvervsrettede maritime branche, som vi kan anbefale som samarbejdspartner eller leverandører.

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.