Medlemstilbud

Betingelser
Foreningen har udarbejdet en række standardbetingelser, der står til rådighed for medlemmerne. Dokumenterne kan du hente nedenfor.

Almindelige betingelser vedr. optagning og søsætning samt vinteropbevaring af lystfartøjer

Almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder samt nyinstallationer og afhjælpningsarbejder på skibe

Almindelige betingelser for ombygningsarbejder, nyinstallation og reparation af lystfartøjer

Til skibets kaptajn eller andet befuldmægtiget

Danboat-gruppen
Der er oprettet en sektion under Skib & Båd, Danboat-gruppen, der varetager interesserne omkring udstillingsaktiviteter i Danmark for medlemmerne.  Der er nedsat en arbejdsgruppe, der varetager forhandlinger med udstillingsarrangører om rabatter, som følge af medlemskab af Danboat-gruppen.

Der opkræves et årligt kontingent til Danboat-gruppen. Kontingentet er for 2018 sat til 1.500 kr. + moms.

Som en del af Danboat-gruppen er Skib & Båd også medlem af den internationale interesseorganisation Icomia. Du kan læse mere om interesseorganisationen her.

Forsikringsordning med Willis
Foreningen har indgået en samarbejdsaftale med forsikringsmægleren Willis Towers Watson. Aftalen er frivillig for medlemmerne. Som en del af aftalen assisterer Willis medlemmerne med bl.a. at forhandle med udvalg af forsikringsselskaber og indhenter relevante risiko-og fornyelsesoplysninger m.m.

Du kan kontakte account manager Anders Nielsen, Willis Towers Watson på:
Mail: anders.nielsen@willistowerswatson.com
Telefon: 8813 9592 / 6038 0592

Kontingent
Der opkræves ikke kontingent til foreningen. Afkastet af foreningens formue er med til at finansiere driften af foreningen. Der har været kontingentfrihed siden 1994.

Medlemsaktiviteter
Foreningen gennemfører en række faste aktiviteter i løbet af året.

Generalforsamling
I forbindelse med den årlige generalforsamling gennemføres et halvdagsarrangement for alle medlemmer og deres ledsagere. Dagen sluttes af med en middag for alle medlemmer og deres ledsager. Arrangementet er gratis for alle deltagere.

Medlemsmøde
Der arrangeres et årligt medlemsmøde som et heldagsarrangement med middag, dans og overnatning for alle medlemmer og deres ledsager. Der opkræves et gebyr for overnatning. De øvrige dele af arrangementet er gratis for alle deltagere.

Faglig medlemsdag
Hvert andet år arrangeres en faglig medlemsdag for alle aktive medlemmer. Den faglige medlemsdag behandler aktuelle faglige emner, der berører medlemskredsen. Der opkræves et gebyr for overnatning. De øvrige dele af arrangementet er gratis for alle deltagere.

Standardkontrakter
Foreningen har fået udarbejdet et sæt standardkontrakter. Ved henvendelse til sekretariatet kan medlemmer få udleveret paradigmer til standardkontrakter.

Svendeprøvegebyr
Som medlem af foreningen betales svendeprøvegebyret til bådebygger og skibstømrer lærlinge af foreningen.

Bliv medlem

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nyheder