Om os

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening blev stiftet den 29. december 1916.
Udgangspunktet var at samle den maritime branche i Danmark i en arbejdsgiverforening. Hovedformålet var forhandling af overenskomster.

Foreningen er i dag en medlemsforening i Dansk Industri. Foreningens formål ændrede sig markant i forbindelse med dannelsen af Dansk Industri i 1992.

Foreningens formål er at varetage branchens faglige interesser, at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme, og at virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelse og deres medarbejdere.

Foreningen har i dag 105 medlemmer.

Medlemmerne af Skibs og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening er en broget flok. Virksomhederne omfatter lystbådsbranchen og den erhvervsrettede maritime branche i Danmark. Det er virksomheder, som producerer lystbåde, fiskefartøjer og erhvervsbåde generelt, sejlmagere, reparationsværfter og beddinger, bådsælgere, udstyrsbutikker samt grossister og servicevirksomheder med ekspertise indenfor erhvervsfartøjer og offshore industrien.

Det er dygtige håndværkere og sælgere med hver deres indstilling til tingene. De har dog altid forstået at følge med udviklingen og været i stand til at forny sig i takt med ændrede behov og øgede krav. Det gælder faconer, materialevalg, indretning og anvendelse af den nyeste teknologi. Omstillingsevne og fremsynethed er nødvendige faktorer for virksomhederne.

Foreningen følger udviklingen i det maritime Danmark tæt. Foreningen er repræsenteret i en række udvalg og andre foreninger tæt beslægtet med foreningens virkefelt.

In english
The Ship and Boat Builders’ Association (Ship & Boat) was founded on 29 December 1916.

The original idea was to bring the maritime business together in an employers’ association. The main purpose was to negotiate collective agreements.

Nowadays, Ship & Boat is a member association within the framework of the Confederation of Danish Industry. The purpose of Ship & Boat changed radically when the Confederation of Danish Industry was formed in 1992.

Today, the association has 105 members.

Ship & Boat comprises a great variety of members, and include the pleasure boat business and the maritime trade for industrial purposes in Denmark. The members build pleasure boats, fishing boats, and industrial boats in general. The association also includes the sailmakers, repair yachts, building berths, boat sellers, boating equipment, wholesale and service enterprises specialized within industrial vessels and the offshore industry.

The members are all highly skilled artisans and salespersons with different mind-sets. They have all managed to keep up with developments and to be adequately innovative and meet changing requirements and standards. This is true for shapes, choice of materials, fittings and the use of the most recent technology. Adaptability to change and an innovative approach are necessary mind-sets for the enterprises.

The association observes the development of the maritime Denmark closely, and is represented in a number of committees and other associations, which are closely related to the activities of Ship & Boat.

Se video her

Du finder foreningens vedtægter HER.

Nyheder

Ny sekretariatsleder
Sune K. Jensen har den 1. juli overtaget sekretariatsbetjeningen af foreningen.

Læs seneste nyhedsbrev 18. juni 2019

Generalforsamling den 14. juni 2019
Foreningen afholdte generalforsamling den 14. juni 2019. Læs formandens beretning her.

Miljøstyrelsens vejledning for vurdering af bundmalinger

ICOMIA – Seneste nyt fra EU

IMEC – Seneste nyt fra EU
Hvis du ønsker rapporterne fra ICOMIA og IMEC tilsendt, så kontakt sekretariatet.

Statistik ICOMIA 2017
Du kan få adgang til statistikken ved at henvende dig til sekretariatet.

Brancheforening for den maritime branche

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgi­verforening er en brancheforening for virksomheder, der er beskæftiget inden for den maritime branche. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og branchens faglige interesser, styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelse og deres medarbejdere.

Foreningens medlemmer er seriøse aktører i lystbådsbranchen og i den erhvervsrettede maritime branche, som vi kan anbefale som samarbejdspartner eller leverandører.

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.