Personalejura

Personalejura
Som medlem af Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening har du adgang til DI’s eksperter i personalejura. Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver bl.a. om

• Ansættelse, ansættelseskontrakter, mv.
• Afskedigelser
Barselsregler
Arbejdstid
• 
Indgåelse af lokale aftaler
Funktionæres ansættelsesvilkår
Arbejdsmiljø
Konkurrence- og kundeklausuler
Sygefravær
Personalepolitikker

Få seneste nyt om personalejura
Hvis du abonnerer på DI’s ugentlige nyhedsbrev, Personale Update, er du altid opdateret med de seneste regler og praksis om personalejura. Personale Update modtager du gratis hver uge i din mail, når du har tegnet abonnement. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Få hjælp i retssager
DI’s advokater kan hjælpe og i sidste ende føre personalejuridiske sager for jer ved civile domstole. I skal ikke betale særskilt honorar for dette. Retshjælpen yder DI efter DI’s særlige retshjælpsordning.

Hent kontrakter og blanketter
På DI’s hjemmeside kan du frit hente personalejuridiske blanketter og skabeloner til blandt andet ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler og fratrædelsesaftaler. Du finder DI’s blanketter og skabeloner her.

Du kan finde yderligere oplysninger om DI’s personalejuridiske rådgivning her.

Nyheder

Ny sekretariatsleder
Sune K. Jensen har den 1. juli overtaget sekretariatsbetjeningen af foreningen.

Læs seneste nyhedsbrev 18. juni 2019

Generalforsamling den 14. juni 2019
Foreningen afholdte generalforsamling den 14. juni 2019. Læs formandens beretning her.

Miljøstyrelsens vejledning for vurdering af bundmalinger

ICOMIA – Seneste nyt fra EU

IMEC – Seneste nyt fra EU
Hvis du ønsker rapporterne fra ICOMIA og IMEC tilsendt, så kontakt sekretariatet.

Statistik ICOMIA 2017
Du kan få adgang til statistikken ved at henvende dig til sekretariatet.

Brancheforening for den maritime branche

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgi­verforening er en brancheforening for virksomheder, der er beskæftiget inden for den maritime branche. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og branchens faglige interesser, styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelse og deres medarbejdere.

Foreningens medlemmer er seriøse aktører i lystbådsbranchen og i den erhvervsrettede maritime branche, som vi kan anbefale som samarbejdspartner eller leverandører.

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.