Personalejura

Personalejura
Som medlem af Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening har du adgang til DI’s eksperter i personalejura. Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver om

Få svar på alle typer spørgsmål DI har mere end 50 advokater og konsulenter med ekspertise indenfor alle grene af personalejura.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i jeres konkrete situation. Vi rådgiver blandt andet om:

Ansættelse, ansættelseskontrakter, mv.

Afskedigelser

Barselsregler

Arbejdstid

Indgåelse af lokale aftaler

Funktionæres ansættelsesvilkår

Arbejdsmiljø

Konkurrence- og kundeklausuler

Sygefravær

Personalepolitikker

Få seneste nyt om personalejura Hvis du abonnerer på DI’s ugentlige nyhedsbrev, Personale Update, er du altid opdateret med de seneste regler og praksis om personalejura. Personale Update modtager du gratis hver uge i din mail, når du har tegnet abonnement. Retshjælpen yder DI efter DI’s særlige retshjælpsordning.

Få hjælp i retssager DI’s advokater kan hjælpe og i sidste ende føre personalejuridiske sager for jer ved civile domstole. I skal ikke betale særskilt honorar for dette.

Personale Update samler en gang om ugen alle nyheder om personalejura fra DI’s hjemmeside.Hent kontrakter og blanketter På DI’s hjemmeside kan du frit hente personalejuridiske blanketter og skabeloner til blandt andet ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler og fratrædelsesaftaler.

Du kan finde yderligere oplysninger på DI’s hjemmeside HER

Nyheder

Nyhedsbrev 18. juni 2019

Foreningen afholdte generalforsamling fredag den 14. juni 2019 i København. Læs formandens beretning her.

Miljøstyrelsens vejledning for vurdering af bundmalinger

ICOMIA – Seneste nyt fra EU – se Summary i linket.
IMEC – seneste nyt fra EU – se Summary i linket.
Hvis du ønsker rapporten tilsendt, så send en mail til: skibogbaad@di.dk

Statistik ICOMIA 2017
Du kan få adgang til statistikken ved at henvende dig til sekretariatet.

 

 

 

Brancheforening for den maritime branche

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgi­verforening er en brancheforening for virksomheder, der er beskæftiget inden for den maritime branche. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og branchens faglige interesser, styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelse og deres medarbejdere.

Foreningens medlemmer er seriøse aktører i lystbådsbranchen og i den erhvervsrettede maritime branche, som vi kan anbefale som samarbejdspartner eller leverandører.

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.