Personalejura

Personalejura
Som medlem af Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening har du adgang til DI’s eksperter i personalejura. Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver om

Få svar på alle typer spørgsmål DI har mere end 50 advokater og konsulenter med ekspertise indenfor alle grene af personalejura.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i jeres konkrete situation. Vi rådgiver blandt andet om:

Ansættelse, ansættelseskontrakter, mv.

Afskedigelser

Barselsregler

Arbejdstid

Indgåelse af lokale aftaler

Funktionæres ansættelsesvilkår

Arbejdsmiljø

Konkurrence- og kundeklausuler

Sygefravær

Personalepolitikker

Få seneste nyt om personalejura Hvis du abonnerer på DI’s ugentlige nyhedsbrev, Personale Update, er du altid opdateret med de seneste regler og praksis om personalejura. Personale Update modtager du gratis hver uge i din mail, når du har tegnet abonnement. Retshjælpen yder DI efter DI’s særlige retshjælpsordning.

Få hjælp i retssager DI’s advokater kan hjælpe og i sidste ende føre personalejuridiske sager for jer ved civile domstole. I skal ikke betale særskilt honorar for dette.

Personale Update samler en gang om ugen alle nyheder om personalejura fra DI’s hjemmeside.Hent kontrakter og blanketter På DI’s hjemmeside kan du frit hente personalejuridiske blanketter og skabeloner til blandt andet ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler og fratrædelsesaftaler.

Du kan finde yderligere oplysninger på DI’s hjemmeside HER

Bliv medlem

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nyheder