Privatlivspolitik

På denne side kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Skib & Båd behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Skib & Båd er dataansvarlig for behandling af de oplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du kan kontakte os her:

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

CVR-nr. 32 17 66 31

Telefon: 33 77 33 77

Mail: skibogbaad@di.dk

Oplysninger om den enkelte myndigheds behandling af personoplysninger ved brug af deres selvbetjening, kan du læse om på selvbetjeningens side på Skib & Båd Indberet.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi anvender data til at forbedre Skib & Båd og give dig en mere personaliseret service.

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

I det følgende beskriver vi dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen, Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet.

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode Skib & Båd om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til Skib & Båds databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Skib & Båds behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.
Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private Skib & Bådsomheder.

Tjenester på sociale medier
Skib & Båd indeholder sociale mediefunktioner som fx Facebook, Linkedin og Youtube videoer, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger.

Ændring af nærværende privatlivspolitik
Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se nederst i denne privatlivspolitik, hvornår politikken sidst er blevet opdateret.

Nyheder

Ny sekretariatsleder
Sune K. Jensen har den 1. juli overtaget sekretariatsbetjeningen af foreningen.

Læs seneste nyhedsbrev 18. juni 2019

Generalforsamling den 14. juni 2019
Foreningen afholdte generalforsamling den 14. juni 2019. Læs formandens beretning her.

Miljøstyrelsens vejledning for vurdering af bundmalinger

ICOMIA – Seneste nyt fra EU

IMEC – Seneste nyt fra EU
Hvis du ønsker rapporterne fra ICOMIA og IMEC tilsendt, så kontakt sekretariatet.

Statistik ICOMIA 2017
Du kan få adgang til statistikken ved at henvende dig til sekretariatet.

Brancheforening for den maritime branche

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgi­verforening er en brancheforening for virksomheder, der er beskæftiget inden for den maritime branche. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og branchens faglige interesser, styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelse og deres medarbejdere.

Foreningens medlemmer er seriøse aktører i lystbådsbranchen og i den erhvervsrettede maritime branche, som vi kan anbefale som samarbejdspartner eller leverandører.

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.