Ressourcer

Som medlem af Skib & Båd har du adgang til en række ressourcer.
  ●  Branchestatistik
  ●  Branchenyt om lovgivning og initiativer fra EU
  ●  Standardbetingelser og -kontrakter
  ●  Øvrige


Branchestatistik
En gang årligt udgiver ICOMIA en branchestatistik. Du kan få adgang til statistikken ved at henvende dig til sekretariatet.

Statistik ICOMIA 2018 (password) – se uddrag uden password
Statistik ICOMIA 2017 (password)


Branchenyt om lovgivning og initiativer fra EU
Cirka tre gange om året bliver der fra ICOMIA og IMEC (International Council of Marine Industry Associations’ Marine Engine Committee) udsendt branchenyt om brancherelateret initiativer og lovgivning fra EU. Som medlem kan du få tilsendt nyhedsbrevene, når de bliver udsendt. Nedenfor finder du uddrag af nyhedsbrevene. 

    ●  ICOMIA – Seneste nyt fra EU
    ●  IMEC – Seneste nyt fra EU


Standardbetingelser og -kontrakter
Foreningen har udarbejdet en række standardbetingelser, der står til rådighed for medlemmerne. De skrivebeskyttede dokumenter kan du hente nedenfor.


Standardbetingelser: Lystfartøjer
    ●  Alm. betingelser vedr. optagning og sætning samt vinteropbevaring af lystfartøjer.
    ●  Retrieving and launching as well as winter storage of vessels.
    ●  Alm. betingelser for ombygningsarbejder, nyinstallation og reparation af lystfartøjer.
    ●   Conversions, installations and repairs of vessels.

Standardbetingelser: Erhvervsfartøjer  
   ●   Almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder samt nyinstallationer og afhjælpningsarbejder på skibe.
   ●   Ship repairs and conversions including slipway and docking.
   ●   Til skibets kaptajn eller andet befuldmægtiget.

Kontrakter
Foreningen har fået udarbejdet:
●  Standardkøbsaftaler på
dansk, engelsk og tysk.
   ●  Skabeloner til varedeklarationer på dansk, engelsk og tysk.
   ●  Overensstemmelseserklæringer på
dansk, engelsk og tysk.

Båddelingskontrakt

Formidlingsaftale


Øvrige
Miljøstyrelsens vejledning for vurdering af bundmalinger.

Nyheder

Ny kvartalsrapport fra ICOMIA

Seneste nyhedsbrev – september

Seneste nyhedsbrev – august

Netværksmøde – 12. september
Den 12. september er der netværksmøde. Mødet holdes hos Pro-Safe. Læs mere her.

Ny sekretariatsleder
Fra den 1. juli er Sune K. Jensen ny sekretariatsleder i foreningen.

Seneste nyhedsbrev juni 2019

Brancheforening for den maritime branche

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgi­verforening er en brancheforening for virksomheder, der er beskæftiget inden for den maritime branche. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og branchens faglige interesser, styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelse og deres medarbejdere.

Foreningens medlemmer er seriøse aktører i lystbådsbranchen og i den erhvervsrettede maritime branche, som vi kan anbefale som samarbejdspartner eller leverandører.

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.