Skib & Båd har sin oprindelse i Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening, der blev stiftet den 29. december 1916. Udgangspunktet var at samle den maritime branche i Danmark i en arbejdsgiverforening. Hovedformålet var forhandling af overenskomster. Foreningen er i dag en medlemsforening i Dansk Industri. Foreningens formål ændrede sig markant i forbindelse med dannelsen af Dansk Industri i 1992.

Foreningens formål er at virke for de bedst mulige rammer for at drive virksomhed inden for den maritime branche i Danmark.

For at fremme formålet arbejder Skib & Båd med:

  • at varetage medlemmernes fælles faglige og erhvervspolitiske interesser og herigennem opnå de bedst mulige vilkår for branchen,
  • at yde bistand i spørgsmål, der vedrører medlemsvirksomhedernes fælles branchemæssige interesser
  • at medvirke til løsning af enhver anden opgave, der fremmer kollegialt forhold mellem medlemmerne
  • at støtte medlemmerne i forhold der vedrører udvikling af medlemsvirksomhedernes organisation, produktion, drifts- og erhvervsøkonomiske interesser
  • at arbejde for tidssvarende faglige uddannelser til gavn for medlemsvirksomhederne.

Foreningen har i dag over 100 medlemmer inden for bl.a. skibsbyggerier, bådebyggerier, bådeforhandlere og forhandlere af bådudstyr.

Medlemmerne af Skib & Båd strækker sig over mange forskellige brancher med aktiviteter inden for det maritime. Virksomhederne omfatter lystbådsbranchen og den erhvervsrettede maritime branche i Danmark. Det er virksomheder, som producerer lystbåde, fiskefartøjer og erhvervsbåde generelt, sejlmagere, reparationsværfter og beddinger, bådsælgere, udstyrsbutikker samt grossister og servicevirksomheder med ekspertise indenfor erhvervsfartøjer og offshore industrien.

Det er dygtige håndværkere og sælgere med hver deres indstilling til tingene. De har dog altid forstået at følge med udviklingen og været i stand til at forny sig i takt med ændrede behov og øgede krav. Det gælder faconer, materialevalg, indretning og anvendelse af den nyeste teknologi. Omstillingsevne og fremsynethed er nødvendige faktorer for virksomhederne.

Foreningen følger udviklingen i det maritime Danmark tæt. Foreningen er repræsenteret i en række udvalg og andre foreninger tæt beslægtet med foreningens virkefelt. Du finder foreningens vedtægter her.

Ønsker du at blive medlem af Skib & Båd, kan du læse mere her. Udover skibsbyggerier og bådebyggerier kan bådeforhandlere, sejlsmagere og andre virksomheder inden for det fritids- og erhvervsmaritime område blive medlem.


In English

Danboat (Skib & Båd) origins from The Ship and Boat Builders’ Association founded on 29 December 1916. The idea was to bring the maritime business together in an employers’ association. The main purpose was to negotiate collective agreements.

Nowadays, Danboat is a member association within the framework of the Confederation of Danish Industry. The purpose of Danboat changed radically when the Confederation of Danish Industry was formed in 1992.

Today, the association has more than 100 members.

Danboat comprises a great variety of members, and include the pleasure boat business and the maritime trade for industrial purposes in Denmark. The members build pleasure boats, fishing boats, and industrial boats in general. The association also includes the sailmakers, repair yards, building berths, boat sellers, boating equipment, wholesale and service enterprises specialized within industrial vessels and the offshore industry.

The members are all highly skilled artisans and salespersons with different mind-sets. They have all managed to keep up with developments and to be adequately innovative and meet changing requirements and standards. This is true for shapes, choice of materials, fittings and the use of the most recent technology. Adaptability to change and an innovative approach are necessary mind-sets for the enterprises.

The association observes the development of the maritime Denmark closely, and is represented in a number of committees and other associations, which are closely related to the activities of Danboat

Se video her