Standardbetingelser og -kontrakter
Foreningen har udarbejdet en række standardbetingelser, der står til rådighed for medlemmer. Dokumenterne ligger på den medlemsbeskyttede del af hjemmesiden.


Udstillinger i Danmark (Danboat-gruppen)
Medlemmerne af Skib & Båd kan vælge at være medlem af Danboat-gruppen, der varetager interesserne omkring udstillingsaktiviteter i Danmark for medlemmerne.  Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der står for forhandlingerne med udstillingsarrangørerne om rabatter til medlemmer af Danboat-gruppen.

Der opkræves et årligt kontingent til Danboat-gruppen. Kontingentet for 2019 er på 1.500 kr. + moms pr. år.

Som en del af Danboat-gruppen er Skib & Båd også medlem af den internationale interesseorganisation ICOMIA. Du kan læse mere om organisationen her.

Forsikringsordning med Willis
Foreningen har indgået en samarbejdsaftale med forsikringsmægleren Willis Towers Watson. Aftalen er frivillig for medlemmerne. Som en del af aftalen assisterer Willis medlemmerne med bl.a. at forhandle med udvalg af forsikringsselskaber og indhenter relevante risiko-og fornyelsesoplysninger m.m.

Du kan kontakte key account manager Tom Munk Jensen, Willis Towers Watson på:
Mail: TomMunk.Jensen@willistowerswatson.com

Mobil: 6038 0594


Medlemsarrangementer
Generalforsamling og medlemsmøde
I forbindelse med den årlige generalforsamling gennemføres et halvdagsarrangement for alle medlemmer og deres ledsagere. Dagen sluttes af med middag, dans og overnatning for alle medlemmer og deres ledsager. Der opkræves et gebyr for overnatning. De øvrige dele af arrangementet er gratis for alle deltagere.

Faglige arrangementer
Foreningen gennemfører løbende faglige arrangementer, enten virtuelt eller fysisk. Formålet  er at styrke medlemmerne i deres virksomhedsdrift. Arrangementerne er som hovedregel gratis for alle deltagere.

Branchenyheder, statistik mv.
Internationale og europæiske statistikker
Skib & Båd er medlem af The International Council of Marine Industry Associations – ICOMIA. ICOMIA udgiver løbende analyser og rapporter om den globale og europæiske lystfartøjsindustri. Du finder en oversigt over ICOMIA’s rapporter på deres hjemmeside.

Som medlem af Skib og Båd har du gratis adgang til informationen og statistikkerne. Kontakt sekretariatet for at få tilsendt relevante statistikker.

Bliver holdt ajour om europæiske og internationale standarder
Hvert halve år udsender ICOMIA et nyhedsbrev med en oversigt over arbejdet med standarder, der vedrører lystfartøjsindustrien. Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Modtag nyheder om EU-lovgivning og EU-initiativer
En til to gange om året udsender ICOMIA et nyhedsbrev over aktiviteter på EU-niveau som er relevante for industrien. Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

ICOMIA  leverandør-database

Som medlem af Skib & Båd har I mulighed for at blive registreret i ICOMIA’s database over leverandører til den fritidsmaritime sektor. Kun virksomheder, der er medlem af en national brancheorganisation kan blive optaget i databasen, og ligeledes er det kun medlemmer af en brancheorganisation, der er medlem af ICOMIA, som kan få adgang til databasen.


Kontante fordele

Kontingent
Der opkræves ikke kontingent til foreningen. Afkastet af foreningens formue er med til at finansiere driften af foreningen. Der har været kontingentfrihed siden 1994.

50 procent rabat på ATA-carneter mv.
Som medlem af Skib & Båd og dermed også af Dansk Industri får du mindst 50 procent rabat på alle påtegninger af dokumenter og udstedelse af oprindelsescertifikater og ATA-carneter.

Svendeprøvegebyr
Foreningen betaler svendeprøvegebyret til bådebygger-, skibsmontør- og sejlmagerlærlinge fra foreningens medlemmer.

Tilskud til duelighedsbevis til branchens elever og lærlinge
Foreningens bestyrelse har vedtaget at give et tilskud til omkostningerne til et duelighedsbevis til alle elever og lærlinge ansat i medlemmernes virksomheder.
Tilskuddet udgør 50 pct. af omkostningerne til et duelighedsbevis. 

Ansøgning om tilskud indsendes til foreningens sekretariat på mail: skibogbaad@di.dk. I mailen bedes vedlagt dokumentation for omkostningen. Tilskuddet vil blive overført til virksomhedens NEMkonto. 

Der er afsat 15.000 kr. årligt. Tilskuddet ydes efter princippet “Først til mølle”.