Personalejura
Som medlem af Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening har du adgang til DI’s eksperter i personalejura. Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver bl.a. om

• Ansættelse, ansættelseskontrakter, mv.
• Afskedigelser
Barselsregler
Arbejdstid
• 
Indgåelse af lokale aftaler
Funktionæres ansættelsesvilkår
Arbejdsmiljø
Konkurrence- og kundeklausuler
Sygefravær
Personalepolitikker

Få seneste nyt om personalejura
Hvis du abonnerer på DI’s ugentlige nyhedsbrev, Personale Update, er du altid opdateret med de seneste regler og praksis om personalejura. Personale Update modtager du gratis hver uge i din mail, når du har tegnet abonnement. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Få hjælp i retssager
DI’s advokater kan hjælpe og i sidste ende føre personalejuridiske sager for jer ved civile domstole. I skal ikke betale særskilt honorar for dette. Retshjælpen yder DI efter DI’s særlige retshjælpsordning.

Hent kontrakter og blanketter
På DI’s hjemmeside kan du frit hente personalejuridiske blanketter og skabeloner til blandt andet ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler og fratrædelsesaftaler. Du finder DI’s blanketter og skabeloner her.

Lønstatistik
Som medlem af foreningen har du også adgang til lønstatistik for branchen. Se hvad eksempelvis hvad en bådebygger med 10 års anciennitet i gennemsnit får i løn. Du finder lønstatistikken her (PDF).

Lærlinge
Skal du ansætte en bådebygger-, skibsmontør- eller sejlmagerlærling for første gang kan foreningen også være behjælpelig med at få styr på alle ting.

Du kan finde yderligere oplysninger om DI’s personalejuridiske rådgivning her.