Uddannelse

Uddannelse og rekruttering af unge til faget har altid været omdrejningspunktet for foreningen. Særligt har det været bådebyggeruddannelsen, der har været i fokus. Men med udviklingen i produktanvendelse, har andre erhvervsuddannelser i dag også interesse for mange af foreningens medlemmer, herunder skibsmontører, bådmekaniker, plastmager, sejlmager m.fl.

Forsikringsafgift på lystbåde

Det er foreningens klare mål at få afskaffet afgiften på kaskoforsikringer for lystfartøjer. Fra 1. januar 2019 er det lykkedes at få afgiften nedsat fra 1,34 pct. til 1,00 pct. af forsikringssummen. Afgiften har en række negative konsekvenser for foreningens medlemmer. Afgiften medfører, at vinteropbevaring og mersalg i den forbindelse sker uden for Danmarks grænser, da afgiften er med til finansiere vinteropbevaringen i primært Sverige og Tyskland. Salget af nye både daler, og det er svært at tiltrække nye bådejere som følge af afgiftens størrelse. Herudover er afgiften konkurrenceforvridende i forhold til vores nabolande, hvor der ikke findes tilsvarende afgifter.

Udførsel af lystbåde

Herudover er told- og momsreglerne for udførsel af lystfartøjer et område, der giver store udfordringer i dagligdagen for producenter af lystfartøjer. Sælger hæfter i dag for dansk moms ved salg af lystfartøjer til købere uden for EU. Dokumentationskravene og købers incitament til at levere dokumentationen kan give producenterne store økonomiske udfordringer.

Krav om momsdokumentation ved sejlads

Foreningen arbejder for på europæisk niveau at få stoppet udenlandske myndigheders krav om momsdokumentation ved sejlads i udlandet. Kravet har ikke hjemmel i EU-lovgivningen, og har alvorlige konsekvenser får bådeforhandlerne, som bruger unødvendige mange ressourcer på at fremskaffe dokumentation.

Justering af regler for hurtigfærger

Foreningen arbejder for reglerne for mindre passagerbåde bliver justeret, så det både bliver mere attraktivt for værfterne at bygge disse mindre passagerbåde, og mere attraktivt for rederierne at indsætte dem i rutefart.

Udbudsbetingelser

For en lang række af foreningens medlemmer er udbudsbetingelserne i offentlige udbud en stor udfordring. I fællesskab med DI og andre DI-medlemsforeninger arbejdes der på, at gøre udbudsgiverne opmærksom på de begrænsninger, der i dag er i udbudsbetingelserne. Mange udbud fører ofte til, at ordrer inden for den maritime branche går til udenlandske virksomheder.

Skib & Båd arbejder tæt sammen med Dansk Industri i vores politiske arbejde.