Som medlem af Skib & Båd har du adgang til en række ressourcer.


Branchestatistik
En gang årligt udgiver ICOMIA en branchestatistik. Derudover udsendes der en konjunkturstatistik en gang i kvartalet. Du kan få adgang til statistikkerne ved at henvende dig til sekretariatet.


Lønstatistik
Som medlem af Skib & Båd har du via Dansk Industri adgang til lønstatistik. Du finder statistikken på di.dk/netstat.

Foreningen offentliggør derudover en gang om året en lønstatistik dækkende foreningens medlemmer. Du finder statistikken her. (password)BREXIT
Skib & Båds internationale organisation ICOMIA har udarbejdet et notat om BREXIT. Du kan hente notatet her. (Notatet er låst – password fås ved henvendelse til sekretariatet).
Derudover kan du hente information om BREXIT på danskindustri.dk.


Branchenyt om lovgivning og initiativer fra EU
Cirka tre gange om året bliver der fra ICOMIA og IMEC (International Council of Marine Industry Associations’ Marine Engine Committee) udsendt branchenyt om brancherelateret initiativer og lovgivning fra EU. Som medlem kan du få tilsendt nyhedsbrevene, når de bliver udsendt. Nedenfor finder du uddrag af nyhedsbrevene. 

    ●  ICOMIA – Seneste nyt fra EU
    ●  IMEC – Seneste nyt fra EUStandardbetingelser og -kontrakter
Foreningen har udarbejdet en række standardbetingelser, der står til rådighed for medlemmerne.
Dokumenterne ligger på den medlemsbeskyttede del af hjemmesiden.

Som medlem af Skib & Båd og dermed Dansk Industri har du mulighed for at hente en række standardbetingelser i forbindelse med salg og levering – eksempelvis NLM 94. Du finder standardbetingelserne her på DI’s hjemmeside.

Endelig får du som medlem af Skib & Båd mindst 50 procent rabat på alle påtegninger af dokumenter og udstedelse af ATA-carneter, når du benytter DI’s Certifikatservice.


Bundmaling
Med biocidforordningen er der krav om, at bundmaling skal være godkendt. I nogle tilfælde kan der være tvivl om, hvilke produkter der er lovlige eller ulovlige. Miljøstyrelsen har derfor lavet en oversigt over lovlige produkter. Oversigten kan findes på hjemmesiden www.mst.dk/bundmaling.

Derudover har Miljøstyrelsen udarbejdet et faktaark med en oversigt over lovlig bundmaling.
Oversigt over lovlig bundmaling (2020).
Gode råd omkring arbejdet med bundmaling (2020).
Miljøstyrelsens vejledning for vurdering af bundmalinger (2018).