Syn & skøn

Foreningens sekretariat bistår med forslag til skønsmænd i sager, der vedrører sejlbåde, motorbåde og andre sager, der falder inden for foreningens virkefelt. Prisen for anvisning af skønsmand er på 1.500 kr. + moms pr. sag.

Ønskes foreningens bistand til udpegning af skønsmand kan der rettes henvendelse til sekretariatet. Henvendelsen bedes indeholde oplysninger om:

 – Hvor fartøjet er
 – Syn & skøn skema med de forhold, som ønskes belyst
 – Eventuelle krav til skønsmandens kvalifikationer
 – Eventuelt retssagens journalnummer

Skib & Båd skal opfordre til, at henvendelsen sker via ”sikker mail”, og at eventuelle personfølsomme oplysninger er anonymiseret. Skib & Båd opfordrer til, at du læser foreningens privatlivspolitik, inden du retter henvendelse til sekretariatet.

Om syn og skøn

Syn og skøn er et bevis i sagen. Retten anmoder en fagperson – en skønsmand – om at besvare nogle spørgsmål. Den fagkyndige foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om. Derefter laver han/hun en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Man kan kun afholde syn og skøn, hvis en af parterne ønsker det.

Parterne skal selv betale udgiften til syn og skøn. Retten bestemmer skønmandens honorar. Udgifterne til syn og skøn kan være meget store.

Den part, som ønsker syn og skøn, skal lave et forslag til de spørgsmål, som skønsmanden skal svare på. Spørgsmålene til skønsmanden skal være neutrale og relevante i forhold til sagen. Parterne skal komme med forslag til, hvem retten skal udmelde som skønsmand.

Skønsmanden skal give parterne besked om, hvor han vil undersøge det, som sagen drejer sig om. Parterne har ret til at være til stede, mens han foretager undersøgelsen. Når skønsmanden har afleveret sin erklæring til retten, har parterne som udgangspunkt mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Skønsmanden kan blive indkaldt til domsforhandlingen for at uddybe eller supplere erklæringen.

Man kan afholde syn og skøn, uden at der er anlagt retssag. Den sagkyndige erklæring kan bruges som bevis under en senere retssag.

Læs mere om syn og skøn på Domstolstyrelsens hjemmeside.

Nyheder

Brancheforening for den maritime branche

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgi­verforening er en brancheforening for virksomheder, der er beskæftiget inden for den maritime branche. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og branchens faglige interesser, styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelse og deres medarbejdere.

Foreningens medlemmer er seriøse aktører i lystbådsbranchen og i den erhvervsrettede maritime branche, som vi kan anbefale som samarbejdspartner eller leverandører.

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Bliv medlem.