DI inviterer alle danske virksomheder til at skrive under på Diversity Gender Pledge

I 2030 skal 40 pct. af lederstillingerne i danske virksomheder være besat af kvinder lyder målsætningen i “Gender diversity Pledge. Foto: Colourbox

The Gender Diversity Pledge præsenterer en overordnet målsætning om, at erhvervslivet i fællesskab når en målsætning om en 40/60-kønsfordeling i 2030.

Desuden præsenteres nogle konkrete måltal for andelen af det underrepræsenterede køn blandt generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og i virksomheders ledelse.
Virksomheder forpligter sig til at arbejde med egne måltal, som afspejler virksomhedens situation, udgangspunkt, branche og udviklingspotentiale, og som kan medvirke til, at erhvervslivet samlet set kan nå 40/60-målsætningen. Som enkelt virksomhed skal man derfor ikke nødvendigvis nå en 40/60 pct. kønsfordeling, men man skal bevæge sig i en positiv retning mod en bedre balance.

Læs mere om strategien og hvordan vi sammen når resultatet.