Fremvisning tilladt i begrænset omfang

Skib & Båd har fået en række henvendelser omkring “corona-forbuddet” mod at holde butikker åbent. Forbuddet gælder også bådeforhandlere og udstyrsbutikker. Men kontor og værksted må godt være åbent. Hvis der f.eks. er tale om et værksted med tilhørende butik, skal butiksdelen lukkes af for kundeadgang og holde lukket.

Skib & Båd har sammen med Bilbranchen og DI fået bekræftet, at fremvisning er tilladt – i begrænset form. Myndighederne har i den forbindelse opdateret deres FAQ, så der nu står:

”En udvalgsvarebutik må godt fremvise eller prøvekøre udvalgsvarer (f.eks. biler og cykler) uden for butikkens matrikel for en eller flere konkrete kunder, så længe det ikke antager karakter af omgåelse af kravet om lukning af udvalgsvarebutikken. Med dette forstås, at man som sælger ikke må benytte f.eks. samme parkeringsplads, rasteplads el. lignende, så det i den forstand f.eks. bliver ‘en forlængelse’ af butikken.”

Fremvisning skal forstås som et fysisk møde mellem en sælger og en kunde, hvor sælgeren præsenterer  bådens egenskaber, udstyr med videre. Fremvisning er tilladt, når det foregår uden for egen matrikel og i begrænset omfang. Der skal således være tale om individuelle aftaler, og må ikke fast ske fra samme lokalitet.

Du finder myndighedernes FAQ om corona-restriktionerne her. Du kan ligeledes holde dig løbende orienteret på di.dk/covid-19.