Nyt fra generalforsamlingen den 11. juni

Fredag den 11. juni blev der afholdt generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen blev afviklet virtuelt over Microsoft Teams, og med bestyrelsesmedlemmerne fysisk til stede i Industriens Hus.

På generalforsamlingen blev det besluttet at fastholde det nuværende kontingent, der lyder på:

 • Kontingent til foreningen: 0 kr. årligt
 • Kontingent til Danboat-gruppen: 1.500 kr. årligt
 • Kontingent associerede: 3.000 kr. årligt

Fire ud af otte bestyrelsesmedlemmer var på valg, og de blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Den samlede bestyrelse består af:

 • Dirch Petersen, direktør, Dragør Baadeværft ApS
 • Erling Sørensen, direktør, West Diesel Engineering A/S
 • Henrik Munk Andersen, adm. direktør, Firmaet Hans Østergaard A/S
 • Jens Quorning, adm. direktør, Quorning Boats ApS
 • Jonas Pedersen, adm. direktør, Tuco Yacht Værft ApS
 • Michael Jakobsen, direktør, Bredgaard Boats ApS
 • Peter Helleskov, direktør, Palby Marine A/S
 • Stig M. Bløcher, direktør, Winner Optimist ApS

Dirch Petersen blev genvalgt som delegeret til DI’s generalforsamling.

Jens Quorning blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og på det konstituerende bestyrelsesmøde blev Henrik Munk Andersen valgt som næstformand.