Som en del af dit medlemskab af Skib & Båd har du mulighed for at være med i Skib & Båd’s ledernetværk for direktører, ejere og medejere.

Formålet med netværket er at styrke både det formelle og uformelle netværk mellem Skib & Båds medlemmer.

På hvert møde vil der blive sat fokus på et eller flere emner, men der vil også samtidig blive prioriteret tid til generel erfaringsudveksling og netværk mellem deltagerne. Nogle af de emner, som netværket beskæftiger sig med er:

  • Markedsføring
  • Projektledelse
  • Forretningsudvikling
  • Digitalisering

Netværket mødes 3-4 gange om året.

Netværket har en virtuel mødeplatform, hvor mødemateriale mv. er tilgængeligt for deltagere. Mødeplatformen tilgåes via dit.di.dk. Er du interesseret i at blive medlem af netværket, så kontakt sekretariatet.